Szkolenie lokalnych liderów nad Bugiem (21.06.2021)

Warsztaty, ćwiczenia i gry animacyjne - z tych form aktywności korzystali podczas szkolenia lokalni liderzy pod szyldem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza". Szkolenie odbyło się w formie wyjazdowej. Tematem przewodnim spotkania było "Rozwijanie kompetencji liderskich". (Fot. Robert Niedzwiecki).

Realizacja: PRO-NET, EasySolution