Spotkanie sprawozdawcze Rady Osiedla Stacja (19.05.2022)

Rada Osiedla Stacja posumowała swoją działalność za 2021 rok. Zrealizowanymi projektami rada podzieliła się z mieszkańcami podczas spotkania sprawozdawczego. W ubiegłym roku rada przygotowała paczki świąteczne dla potrzebujących i współorganizowała bieg kolejarza.

Realizacja: PRO-NET, EasySolution