Zebranie Rady Osiedla Traugutta (26.05.2022)

Rada Osiedla Traugutta podsumowała swoją działalność za ubiegły rok. Członkowie rady przedstawili sprawozdanie ze zrealizowanych inicjatyw oraz plany na ubiegły rok. Poruszono problemy, zgłoszone przez mieszkańców osiedla. Frekwencja na spotkaniu była niska.

Realizacja: PRO-NET, EasySolution