Turniej sołecki w Wąchocku (23.06.2018)

Na turnieju sołeckim w Wąchocku spotkali się sołtysi i działacze z całej Polski. Nasz powiat reprezentowali sołectwa z gmin Rzekuń i Lelis. (fot. archiwum uczestników)

Realizacja: PRO-NET, EasySolution