Spotkanie w ostrołęckiej delegaturze MUW (23.09.2019)

Zatwierdzono listę rekomendowanych do dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród inwestycji znalazły się m.in. zadania gmin powiatu ostrołęckiego.

Realizacja: PRO-NET, EasySolution