Centrum Usług Społecznych (05.11.2019)

W Myszyńcu od kilku miesięcy działa Centrum Usług Społecznych. Placówka ma charakter wielofunkcyjny. Oferuje fachową, bezpłatną pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, rodzinom dotkniętym przemocą domową oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. (Fot. Centrum Usług Społecznych)

Realizacja: PRO-NET, EasySolution