Terytorialsi (28.01.2020)

onad 800 terytorialsów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięło udział w weekendowym szkoleniu rotacyjnym, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia. Żołnierze realizowali zarówno szkolenia indywidualne, specjalistyczne oraz zgrywające pododdziały. (Fot. WOT).

Realizacja: PRO-NET, EasySolution