Sesja rady gminy w Lelisie (02.03.2020)

Podczas posiedzenia gminnego samorządu w Lelisie, rada miała poddać pod głosowanie punkt w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lelis funduszu sołeckiego. Ostatecznie punkt zdjęto z porządku obrad. (Fot. sołectwo Obierwia)

Realizacja: PRO-NET, EasySolution